RÓŻANIEC

Modlitwa do Św. Rodziny

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów odbędzie się w dniach 5 – 19 października 2014 r. i będzie poświęcone rodzinie. Ojciec Święty Franciszek ułożył modlitwę w intencji rodzin i synodu biskupów, zachęcając do jej odmawiania przed synodem, jak i w trakcie prac synodalnych. 

Modlitwa do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

 Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

 Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

Lektorzy w Świerklańcu

Dzień Skupienia Grupy Lektorskie św. Pawła w Świerklańcu

Nasza rusinowicka grupa lektorska udała się 20 września 2014r. do Świerklańca na tegoroczny tzw. Dzień Skupienia. Wyjechaliśmy o godz. 9.00 . Około godz.10.00 dotarliśmy do kościoła pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu , gdzie zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę oraz zapoznaliśmy się z historią tego kościoła.

 

Czytaj więcej: Lektorzy w Świerklańcu